Místní knihovna Štáblovice
Naposledy aktualizováno: 4.9.2013

 P?e?ti knihu a získej 50 K? pro n?koho,
 kdo pot?ebuje tvou pomoc.
 

?tení pomáhá

[16.3.2011] 

www.ctenipomaha.czUnikátní projekt ???tení pomáhá?? vede d?ti ke ?tení i pomoci druhým, podporuje rozvoj ?tená?ství a umož?uje d?tem a mládeži p?ímo se podílet na charitativní ?innosti. D?ti budou k ?etb? motivovány finan?ní odm?nou 50 korun, kterou však nezískají pro sebe, ale v?nují ji na charitu. Žák, který se zaregistruje na webu www.ctenipomaha.cz, p?e?te n?kterou z doporu?ených knih a úsp?šn? projde krátkým testem potvrzujícím znalost dané knihy, získá kredit 50 korun. Kredit pak v?nuje na n?kterou z nabídnutých charitativních akcí, které budou adresné a konkrétní. Celkem bude rozd?leno každý rok 10 milionů korun.

Projekt ???tení pomáhá?? spole?n? s ?eskou televizí, MF DNES, Lidovými novinami a iDnes.cz vyhlašuje sout?ž o nejlepší knihu pro d?ti a mládež. Hlasovat může každý pomocí SMS, nebo na webech partnerů.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Návšt?va prv?á?ků v knihovn?
V b?eznu navštívila knihovnu celá t?ída prv?á?ků s paní u?itelkou Rychlou .
Návšt?va se uskute?nila v úterý 16.3.2010 dopoledne .D?ti se seznámily s ukládáním a ?azením knih v knihovn? , p?itom si procvi?ovaly abecedu a n?které se pokoušely i ?íst. .Pak si každý se zájmem prohlížel pestrou nabídku d?tských knih - encyklopedie , komiksy,pohádky ,knihy o zví?atech a pod. Dv? d?v?átka si hned zaplatila ?tená?ský poplatek a odcházela se zapůj?enými knihami.
 
 fotografie naleznete v galerii