Místní knihovna Štáblovice
Naposledy aktualizováno: 4.9.2013

Knihovník : Božena Lichovníková

Knihovna poskytuje svým ?tená?ům knihy jak z vlastniho knihovního fondu, tak i knihy z fondu regionálních služeb.Regionální fond obsahuje novinky, bestsellery i klasickou literaturu pro všechny.

Regionální fond je pravideln? obm??ován pestrým výb?rem  d?tské literatury, románů  pro ženy , pro  muže  i odbornou literaturou..

Vlastní knihovní fond je průb?žn? dopl?ován nákupem nových knih.