Místní knihovna Štáblovice
Naposledy aktualizováno: 4.9.2013

Knihovník : Božena Lichovníková

Knihovna poskytuje svým čtenářům knihy jak z vlastniho knihovního fondu, tak i knihy z fondu regionálních služeb.Regionální fond obsahuje novinky, bestsellery i klasickou literaturu pro všechny.

Regionální fond je pravidelně obměňován pestrým výběrem  dětské literatury, románů  pro ženy , pro  muže  i odbornou literaturou..

Vlastní knihovní fond je průběžně doplňován nákupem nových knih.